Female Leadership Journey

Wil jij als vrouwelijk leider zichtbaarder worden, je impact binnen je organisatie vergroten of jezelf klaarstomen voor de volgende stap in je carrière? En ben jij werkzaam als manager of leidinggevende in een dienstverlenende organisatie, een onderwijsinstelling of een overheidsinstantie?

Dan helpt de Female Leadership Journey je om je doelen te bereiken.

Dit programma is ontworpen voor jou. In een reis van tien maanden vergroot je niet alleen je zelfinzicht, maar ook je inzicht in anderen, je organisatie en de wereld. Je ontwikkelt een sterk gevoel voor leiderschap en leert je verbindende kwaliteiten effectief toepassen.

De Female Leadership Journey is een persoonlijk en gevarieerd programma dat je de gelegenheid biedt om voort te bouwen op jouw specifieke vaardigheden. In een diverse groep gelijkgestemde vrouwen volg je elf modules bij professionele trainers met ieder hun eigen expertise. Bovendien krijg je begeleiding van een executive coach, die van begin tot eind je ontwikkeling bewaakt.

De vier dimensies van leiderschap

Een succesvolle leider gelooft in zichzelf, straalt vertrouwen uit en kan anderen voor zich winnen. Om dat doel te bereiken, is het van belang om jezelf te verdiepen in de overtuigingen en gedragspatronen die jou er mogelijk van weerhouden om optimaal te presteren. Tijdens de Female Leadership Journey maak je die verdiepingsslag aan de hand van vier dimensies: ME – WE – WORK – WORLD.

Dit programma is voor jou als je:

 • zelfvertrouwen en leiderschapsvaardigheden wilt ontwikkelen;
 • wilt leren beïnvloeden, onderhandelen en moedige gesprekken wilt kunnen voeren;
 • je unieke leiderschapskrachten en -stijlen (verder) wilt verkennen;
 • effectief wilt leren omgaan met de uitdagingen waar vrouwelijke leiders mee geconfronteerd worden;
 • zoekt naar een aanpak met aandacht voor lichaam en geest.

Met dit programma stimuleer jij je loopbaanontwikkeling, laat je jouw netwerk groeien en ontwikkel je nieuwe competenties. Als je het programma hebt afgerond, ben je klaar om de volgende stap in je carrière te zetten.

BROCHURE ONTVANGEN:  Het programma faciliteert de ontwikkeling van (toekomstige) vrouwelijke leiders en bestaat uit 11 geïntegreerde modules. Gedurende het programma neem je ook deel aan drie online intervisiesessies en twee persoonlijke coachsessies met een coach naar keuze.

  Persoonlijke intake met de executive coach

  De intake vormt het startpunt van jouw leiderschapsontwikkelingsprogramma. Tijdens dit gesprek worden je leer- en ontwikkelbehoeften vastgelegd. Met behulp van een assessmenttool krijg je inzicht in je leiderschaps- en communicatiestijl.

  Module 1: Persoonlijke effectiviteit en teamperformance

  Haal meer uit jezelf en je teamleden – door Vanessa Hart

  In deze module krijg je meer inzicht in je eigen talenten en valkuilen en het effect van je gedrag op anderen. Je ontdekt de kracht van perceptie en leert hoe je je eigen effectiviteit kan verhogen.

  Na deze module:

  • herken ik mijn eigen hobbels en kuilen op de weg;
  • herken ik de zwaktes en krachten van mijn teamgenoten;
  • ben ik in staat om mensen met elkaar te verbinden.

  Module 2 Business Model You

  Optimaliseer het allerbelangrijkste businessmodel dat er is: Business Model You! – door Karin Parmentier

  Zit jij op de juiste plek? Werk je vanuit je hart en met passie? Een grondige zelfanalyse brengt je dichter bij je droombaan. Hier doet Business Model You (BMY) zijn intrede. Dat is een effectieve, speelse methode om de wijze waarop jij waarde toevoegt te beschrijven, analyseren en waar nodig te verbeteren.

  Na deze module:

  • begrijp ik wat businessmodel-denken is;
  • heb ik mijn persoonlijke businessmodel bepaald en visueel weergegeven op één pagina;
  • kan ik mijn toegevoegde waarde voor mijn klanten of organisatie verwoorden en in de praktijk brengen.

  Module 3: Apengedrag en transactionele analyse

  Door te kijken naar het natuurlijke gedrag en de communicatie van apen, herken ik mijn eigen leiderschapsstijl – door Saskia van der Vlist

  Apen leren spelenderwijs de regels van hun groep kennen. Door apen in hun groepen te observeren, ontdek je bepaalde kerngedragingen. Zo herken je welke leiderschapsstijl het dichtst bij jou ligt. Die stijl koppelen we aan  Transactionele Analyse (TA).

  Na deze module:

  • weet ik welke leiderschapsstijl van nature bij mij past;
  • weet ik vanuit welke kernwaarden ik leef;
  • begrijp ik hoe ik mij tot de ander verhoud;
  • herken ik welke persoonlijke belemmeringen mij remmen in mijn voortgang;
  • ben ik in staat deze belemmeringen weg te nemen.

  Module 4: Hoe werkt mijn brein?over bias en bewustwording

  Iedereen heeft vooroordelen. Leer medewerkers juist waarderen omdat ze anders zijn – door Hélène Propsma

  De koers naar een meer diverse organisatie begint met bewustwording. Cruciaal is dat leidinggevenden zich bewuster worden van hun eigen rol. In deze interactieve workshop leer je hoe ons brein werkt en ervaar je het effect van onbewuste vooroordelen.

  Na deze module:

  • accepteer ik dat iedereen bevooroordeeld is;
  • begrijp ik wat mijn eigen vooroordelen zijn;
  • ben ik in staat onbewuste bias in processen te herkennen en aan te pakken.

  Module 5: De impact van mindset en brein

  Groeimindset is hét fundament van groei! – door Saskia Verhaeren

   Tijdens deze module ontdek je welke mindsets impact hebben op jouw leven en dat van je collega’s. Je leert ook welke cruciale rol je hersenen hierbij spelen. Mindsets kunnen jou en anderen belemmeren of juist stimuleren.

  Na deze module:

  • ben ik mij bewust van de twee mindsets en hoe ze mij en anderen beïnvloeden;
  • heb ik kennis, tools en handvatten om mijn eigen mindset op een positieve wijze te beïnvloeden;
  • heb ik kennis over de hersenen en hoe ze mij helpen mijzelf en anderen beter te begrijpen;
  • weet ik welke invloed sociale domeinen hebben en hoe ik deze positief in kan zetten voor mijzelf en anderen;
  • kan ik groei in gang zetten bij mijzelf en anderen.

  Module 6: Female presence

  Zet jouw unieke mix van feminiene en masculiene eigenschappen effectief in – door Bernice Feller-Thijm

   In veel werkomgevingen kom je als vrouwelijk leider in de verleiding om ‘one of the guys’ te worden, om je mannetje te kunnen staan. In deze module creëer jij lichaamsbewustzijn. Je wordt je ervan bewust wanneer je al dan niet in je kracht staat, zodat je waar nodig kunt bijsturen.

  Na deze module:

  • ben ik mij bewust van mijn female presence;
  • kan ik mijn unieke mix van feminiene en masculiene eigenschappen effectief inzetten;
  • herken ik mijn valkuilen, belemmerende gedachten en gedragspatronen en kan ik daarmee omgaan;
  • weet ik hoe ik mijn  ambities waar kan maken zonder leeg te lopen.

  Module 7: Vrouwen die niet vragen worden overgeslagen

  Onderhandelen hoort bij het strategische spel dat in organisaties wordt gespeeld – door Karin Parmentier

   Vrouwen zijn veel beter in onderhandelen dan mannen! Tenminste, als zij onderhandelen vanuit hun professionele rol of voor een ander. Als het gaat om hun eigen belang, ligt het heel anders. Aan bod komen de belangrijkste oorzaken van salarisverschillen tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk, de onderhandeling als spel en scenario’s om het gesprek aan te pakken.

  Na deze module:

  • herken ik mijn belemmerende overtuigingen bij het onderhandelen;
  • ben ik klaar om in de praktijk succesvol te onderhandelen;
  • ben ik mij bewust van imposter syndrome en kan ik hiermee omgaan;
  • is mijn zelfvertrouwen toegenomen;
  • ken ik drie elementen voor effectieve onderhandelingsstrategieën.

  Module 8: Financial Management

  Wat is het verhaal achter de cijfers en wat is het toekomstperspectief? – door Vanessa Hart

  Deze module gaat over het belang van Financieel Management en inzicht; het kunnen doorlichten van jaarcijfers, balans lezen en investeringsbeslissingen financieel te kunnen onderbouwen

  Na deze module:

  • weet ik hoe ik snel en op hoofdlijnen een jaarrekening kan analyseren;
  • weet ik wat de functie is van een balans en verlies- en winstrekening;
  • ken ik het belang van een goede cashflow-analyse en kan ik die zelf maken;
  • begrijp ik de belangrijkste financiële ratio’s en hun toepassing;
  • kan ik eenvoudige investeringsbeslissingen financieel onderbouwen.

  Module 9: Pak je plek!

  Vergroot de impact van jouw persoonlijk leiderschap door gedragspatronen te doorbreken en jouw archetypen effectief in te zetten – door Bernice Feller-Thijm & Saskia van der Vlist 

  Deze module bouwt voort op wat je hebt geleerd in module 3 en 6. Deze kennis gaan we uitdiepen aan de hand van de archetypen van Carl Jung. Alle archetypen vertegenwoordigen een oerkracht die primair in jou aanwezig is of die je juist hebt verstoten. Door hier meer grip op te krijgen, vergroot je niet alleen je persoonlijk leiderschap, maar ook jouw persoonlijke effectiviteit.

  Na deze module:

  • heb ik inzicht in mijn primaire archetypen en kan ik deze doeltreffend inzetten;
  • ben ik in staat om gedragspatronen die mij niet meer dienen te doorbreken;
  • weet ik hoe ik om moet gaan met mentale en emotionele blokkades;
  • kan ik met meer impact vanuit mijn huidige positie handelen.

  Module 10: Persoonlijk welzijn (in English)

  Je persoonlijke welzijn neemt toe als je je veerkracht vergroot, slimmer omgaat met stress en emoties én beter slaapt – door Mary Jane Roy

  Deze module gaat over jouw persoonlijke welzijn en wordt verzorgd in het Engels. De nadruk ligt op het ondersteunen van je emotionele en mentale toestand. Je leert om je eigen welzijn en dat van je teamleden te vergroten.

  Na deze module:

  • zijn mijn emotionele flexibiliteit, optimisme en veerkracht toegenomen
  • kan ik werk en privé vanuit mijn waarden met elkaar integreren;
  • herken ik mijn stress-signalen en energie-drainers en -gainers;
  • kan ik concrete stappen zetten om de kwaliteit en kwantiteit van mijn slaap te verbeteren.

  Module 11: Inclusief leiderschap en stakeholdermanagement

  Een inclusief leider waardeert medewerkers juist omdat ze anders zijn. Zo’n leider oogst de winst van verschillen – door Hélène Propsma

   Inclusief leiderschap en diversiteit zijn bewezen succesfactoren in organisaties. Als modern leider speel je een sleutelrol door sturing te geven aan een meer en meer diverse omgeving. Daarnaast besteden we aandacht aan stakeholdermanagement. Wij leren je om belangrijke stakeholders van een organisatie te beïnvloeden.

  Na deze module:

  • beschik ik over praktisch toepasbare kennis van bewust leiderschap;
  • ben ik in staat om leiderschap in balans te brengen met persoonlijke waarden;
  • ben ik in staat om stakeholders te beïnvloeden;
  • heb ik inzicht in diversity intelligence en weet ik hoe dit de organisatie kan helpen;
  • ken ik strategieën om op lange termijn een inclusieve cultuur te creëren.

  Gedurende het programma neem je ook deel aan drie online intervisiesessies en twee persoonlijke coachsessies met een coach naar keuze.

  Meer informatie over het programma vind je in onze Brochure.

  BROCHURE ONTVANGEN:   Het programma is samengesteld en wordt verzorgd door deze zeven professionals:

   Hélène Propsma combineert twintig jaar ervaring als consultant, met brede ervaring als manager en executive coach. Zij is afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog en gespecialiseerd in leiderschap en veranderkunde.

   Karin Parmentier heeft meer dan 20 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening als HR directeur, internationaal programma manager en consultant. Ze studeerde af op gender diversity en adviseert organisaties over verandervraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie.

   Bernice Feller-Thijm is inclusiestrateeg teamcoach. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van en leidinggeven aan teams. Volgens Bernice vormen verschillen, weerstand en complexiteit geen belemmeringen, maar juist de brandstof voor duurzame verandering.

   Mary Jane Roy is een gemotiveerde trainer, spreker en adviseur. Ze is gespecialiseerd op het gebied van mentaal en emotioneel welzijn. Samen met een netwerk van deskundige partners creëert zij duurzame welzijnsprogramma’s voor werknemers en werkgevers.

   Saskia van der Vlist is een energieke vrouw met veel ervaring als verandermanager en trainer. Ze is afgestudeerd als psychosociaal begeleider, gespecialiseerd in systeemtherapie en heeft ruim 25 jaar als professional gewerkt bij multinationals. Haar passie is het trainen en coachen van vrouwen.

   Saskia Verhaeren heeft als docent jarenlang kennis gedeeld, anderen gemotiveerd om te leren en gestimuleerd tot persoonlijke groei. Zij heeft zich gespecialiseerd in de Growth Mindset-theorie van prof. Carol Dweck. Saskia voegt daar een dimensie aan toe doordat ze zich verdiept heeft in de werking van de hersenen.

   Vanessa Hart is een bevlogen financieel adviseur die zowel voor commerciële als publieke organisaties heeft gewerkt. In haar werk besteedt ze aandacht aan mensen, teams en organisatiestructuren, zonder de risico’s en doelstellingen uit het oog te verliezen.

   Meer informatie over deze vrouwen vind je in onze Brochure.

   BROCHURE ONTVANGEN:    De Female Leadership Journey faciliteert de ontwikkeling van vrouwelijke leiders, met als doel om inclusie te stimuleren en de vertegenwoordiging van vrouwen in de bovenste lagen van organisaties te laten groeien. De reis duurt circa 8 maanden, met een terugkomdag 3 maanden later:

    • Elf modules op prachtige locaties, deels online en altijd corona-proof
    • Een diverse groep professionele trainers/coaches met ervaring in de dienstverlening
    • Individuele coaching en intervisie als geïntegreerd onderdeel van het programma
    Inschrijven

    Data en Locatie 

    Op aanvraag verzorgen wij de Female Leadership Journey graag In Company

    Module 1  & 2

    Op locatie

    Inclusief overnachting, diner en lunch de dag erna

    Module 3

    Op locatie

    • Inclusief lunch

    Module 4

    ONLINE

    Module 5 introductie

    ONLINE

    INTERVISIE

    ONLINE

    Module 6

    Op locatie

    • Inclusief lunch

    Module 7

    ONLINE

    Module 5 vervolg

    Op locatie

    • Inclusief lunch

    Intervisie 

    ONLINE

    Module 8

    Op locatie

    • Inclusief lunch

    Module 9

    Op locatie

    • Inclusief lunch

    Module 10

    Op locatie

    • Inclusief lunch

    Intervisie

    ONLINE

    Module 11

    Op locatie

    • Inclusief lunch & diner

    Terugkomdag

    Investering

    2 dagen per maand (inclusief opdrachten)

    € 9.925,- exclusief 21% BTW (inclusief materiaal, overnachting en arrangementskosten)

    Inschrijven

    Contact

    Mocht je nog andere vragen hebben neem dan contact met ons op: (o.v.v. Female Leadership Journey)
    Bel met Hélène Propsma +31 (0)6-53674865 of Karin Parmentier +31 (0)6-52615540.