Workshops & Trainingen

Om op korte termijn zichtbaar eerste effecten te realiseren, en bewustwording op het thema diversiteit & inclusie te creëren, verzorgen wij korte workshops en trainingen. Altijd gebaseerd op bewezen inzichten, praktisch toepasbaar en leuk om te volgen, door een combinatie van theorie, filmfragmenten en interactieve oefeningen.

Female Development Programma

Belangrijk is en blijft  dat vrouwen – in hun ontwikkeling naar de top – moeten kapitaliseren op hun talenten en hun kracht! Het is niet de bedoeling dat zij zich allerlei mannelijke eigenschappen eigen maken. Extra aandacht en een Female Development Programma kan daar ondersteunend aan zijn.
Voor vrouwelijke medewerkers kan een intern Female Development Program worden opgezet.

De training wordt op maat ontwikkeld en bevat bijvoorbeeld de volgende onderwerpen.:

 • Zichtbaarheid, profileren (“be good & tell it”)
 • Assertiviteit & incasseringsvermogen
 • Inzicht in (effect van) eigen gedrag
 • Beïnvloedingsvaardigheden (inhoud, proces en procedure- interventies kunnen plegen)
 • Politieke krachtenveld – formele versus informele macht
 • ”Old boys network” en netwerken in het algemeen
 • Life-work balance – “meaningful life” in combinatie met loopbaanvragen

Loopbaanvragen

 • Hoe creëer ik de juiste werkomstandigheden voor mezelf, keuzes maken ten aanzien van opdrachten, meer duidelijkheid over loopbaanrichting, -mogelijkheden en ambities.
 • Vakinhoudelijk en technisch is de aandacht/ondersteuning en ontwikkeling erg goed, maar op andere terreinen (sociaal/managerial/persoonlijk) soms wat te beperkt. Men ervaart de eigen ontwikkeling bij de organisatie soms als te eenzijdig, te eendimensionaal.
 • Bij sommigen speelt de gedachte aan een volgende loopbaanstap buiten de organisatie.
 • Loopbaanvraag: is dit het, blijf ik dit doen? Als ik nog eens wat anders wil, is dit dan het moment om te switchen….?

Training: Assertiviteit & Incasseringsvermogen

 • Hanteren van conflictsituaties; meer zakelijk en professioneel opstellen, minder persoonlijk aangevallen voelen, weerbaarder worden/ incasseringsvermogen vergroten.
 • Assertiever worden, beter contracteren en verwachtingen managen; “nee” durven zeggen.

Training: Inzicht in (effect van) eigen gedrag

 • Procesinterventies leren hanteren en beïnvloedingsvaardigheden vergroten, teneinde doelen te bereiken en effectiviteit te vergroten.
 • Inzicht in c.q. analyseren van eigen keuzes hierin.

Politieke krachtenveld / ”old boys network”

 • Inzicht in het politieke krachtenveld en hoe hier mee om te gaan.
 • Voor sommigen is het “old boys network” moeilijk te doorgronden; lijkt van invloed te zijn op hun carrière perspectief, moeite zich in die cultuur te profileren.

Life-work balance

 • Hoge werkdruk en hoe deze te verminderen. Het gevoel leeft dat het nooit genoeg is, hoe hard je ook werkt. Hoe goed je ook verkoopt, het kan altijd meer. Is het het allemaal waard? (bij sommigen oppassen voor burn-out verschijnselen).
 • Dit brengt ook existentiële vragen met zich mee; de balans vinden tussen werk en privé, de eisen van de organisatie versus de verantwoordelijkheden thuis/gezin. Keuzes maken, “nee” leren zeggen, te graag aardig gevonden willen worden, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Loslaten en delegeren.
 • Levensvraag: wat ga ik met de rest van mijn leven doen? Carrière of meer gezin, ambitie of stapje terug, of durf ik het roer nog eens volledig om te gooien.
 • Parttime is voor sommigen een issue: moeilijk om grenzen te stellen, bang voor verlies van positie / promotiekansen. Altijd aan het modderen met uren-verantwoording, thuis werken en schuldig voelen.