Over Ons2019-01-25T10:42:39+01:00

In turbulente tijden, wordt de roep om bestuurlijke vernieuwing steeds groter. Het is wetenschappelijk aangetoond: een grotere diversiteit in de organisatie is goed voor innovatie, organisatie resultaten en winst. Toch zijn er veel bedrijven waar bijv. de verhouding man-vrouw nog altijd scheef is. Zonde, want de potentie is er.

The Diversity Company helpt vooruitstrevende bedrijven o.a. vrouwen aan te trekken en te behouden. Dat geldt voor alle lagen in het organisatie en niet alleen aan de top. En daarom is de tijd rijp voor leiderschap waarbij ruim baan wordt gegeven aan mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Kortom: diversiteit van toezicht en bestuur.

En gelukkig lijken competenties als empathisch vermogen, het kunnen luisteren, verbinden, people management – van oudsher als vrouwelijke competenties gezien – langzamerhand ook steeds belangrijk te worden gevonden om te worden verankerd in RvB’s, RvC’s en MT’s. Diversiteit en inclusie vergen bovenal leiderschap. Immers, als veranderingen binnen organisaties niet door de top worden gedragen, gebeurt er niets.

Hélène Propsma
Hélène PropsmaOprichter
heeft ruime ervaring in zowel management als consultancy. Twintig jaar ervaring als consultant combineert zij met ervaring als manager van professionals. Zij is afgestudeerd als arbeids- en organisatie psycholoog met de focus op leiderschap en veranderkunde.

Zij heeft als managing consultant vele opdrachten gedaan op het brede terrein van het in beweging brengen van mensen en organisaties. Zij combineert een achtergrond in diagnostiek (psychologisch assessment), met ervaring op het terrein van executive coaching, leiderschapsontwikkeling en consultancy.

Om haar passie en de persoonlijke overtuiging dat het anders, beter en leuker kan, en dat meer diversiteit tot meer succes, meer winst en meer geluk zal leiden, heeft zij in 2009 The Diversity Company opgericht.

Karin Parmentier
Karin ParmentierOprichter
heeft meer dan 15 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening o.a. als HR directeur voor Deloitte. Zij behaalde haar MBA aan de Nyenrode Business Universiteit. Het thema van haar afstudeerscriptie was Gender Diversity.

Wat drijft Karin?

Organisaties, teams en mensen verder helpen. Zij ontwikkelt mensen en teams met een business georiënteerde lens met als doel verbetering van de performance (winst, omzet) en de algehele effectiviteit van de organisatie.

Mijn kinderen, twee dochters en twee zonen, verdienen allen te zijner tijd een baan waarin zij gewaardeerd worden om hun unieke kwaliteiten. Ik ben ambitieus; ik hoop voor hen op gelijke kansen en mogelijkheden.

Jos van Oost
Jos van OostAssociate partner
Ervaren beoordelaar, consultant, coach. Specialiteit: assessments van leidinggevenden en professionals op sleutelposities.
Actief in de kortstondige begeleiding van topteams – RvB, RvC, RvT – met focus op het bespreken en evalueren van de eigen effectiviteit.
Veelgevraagd coach en sparringpartner van topmanagement.
Advisering over selectie- en opvolgingsvraagstukken in strategische veranderingsprocessen (specialiteit: familieondernemingen)

Ik heb een aantal grote interesses, waaronder een literaire en laat mij daar graag door inspireren:

Op het midden van ons levenspad gekomen,
Kwam ik bij zinnen in een donker woud,
Want ik had niet de rechte weg genomen.

Uit: De goddelijke komedie, Dante Alighieri, Atheneum-Polak & van Gennep, 2008

Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die zelfs in staat is om het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen!

Uit: de brief van Jacobus, De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap 2004