Diversiteit gaat om wat ons bindt, niet om wat ons scheidt

Als organisatie bereik je betere resultaten met een groep medewerkers die divers is samengesteld. Veel organisaties zijn zich er inmiddels van bewust dat ze een gebalanceerde afspiegeling van de samenleving zouden moeten zijn: man / vrouw, oud / jong, verschillende etnische achtergronden en karakters. Met medewerkers van verschillende achtergronden ontstaan er nieuwe en creatieve ideeën. Iedereen heeft zijn unieke kijk op de zaak.

The Diversity Company

The Diversity Company adviseert en ondersteunt organisaties die begrijpen dat meer diversiteit zorgt voor betere resultaten. Een belangrijke voorwaarde is dat medewerkers als een team optimaal samenwerken. Het resultaat:

  • Verbetering van het werkgeversimago
  • Hogere medewerkerstevredenheid
  • Verbeterd bedrijfsresultaat
  • Groei marktaandeel

Het is tijd om zoveel mogelijk praktische oplossingen te vinden om de onbalans in diversiteit binnen veel organisaties te doorbreken.

Praktische aanpak, duurzame verandering

Vaak wordt gekozen voor een aanpak in werkgroepen, goede bedoelingen worden verwoord in interne memo’s, maar er gebeurt uiteindelijk niet zo veel. Want als het er op aan komt, zitten oude reflexen en diepe overtuigingen in het cement van organisatie.

The Diversity Company biedt een brede benadering om de feiten, randvoorwaarden en cultuur met betrekking tot diversiteit samen met haar opdrachtgevers te onderzoeken, te creëren, te ontwikkelen en te begeleiden tot en met de implementatie.

Dit kunnen wij op een speelse wijze, waarbij diversiteit centraal staat en het ‘denken’ en ‘doen’ binnen organisaties met elkaar in verbinding wordt gebracht.

Diversiteit gaat toch over meer dan geslacht alleen?

Absoluut! Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen. Dat zijn de zichtbare dingen – zoals geslacht, leeftijd en huidskleur – en de minder zichtbare dingen, zoals culturele en sociale achtergrond, en ook werkstijlen.

Als er sprake is van een grote diversiteit op de werkvloer, lopen er veel mensen rond die van elkaar verschillen op allerlei vlakken. Zo stimuleer je dat iedereen met innovatieve ideeën komt. En dat bevordert op zijn beurt weer de organisatie resultaten.

Er zijn tegenwoordig steeds meer vrouwen aan het werk. Ongeveer de helft van de ‘talent pool’ bestaat uit vrouwen, maar in Nederland is nog geen 10% van het topmanagement vrouw! Als het topmanagement voor meer dan 30% uit vrouwen bestaat, blijkt een organisatie 6% meer winst te maken! Dat is een aanzienlijk percentage.

Veel bedrijven willen wel meer vrouwen aantrekken, maar weten niet hoe. Of ze hebben waardevolle en goed presterende medewerksters in dienst die onverwacht uit dienst treden.